Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Inledning
Matchfit.se , org. nr. 940225-2911, Lavendelgränd 3, 595 58, Mantorp, Sverige (”Matchfit.se”) ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med rådande lag, vilket inkluderar EU:s dataskyddsförordning. I kommande text syftar “Vi”, “våra”, och “företaget” till Matchfit.se, medan “Du, dig, dina” syftar till en person som har ett kundförhållande med Matchfit.se genom att de prenumererar på företagets nyhetsbrev, genom att de har lagt en beställning på hemsidan eller genom att de har tagit kontakt med Matchfit.se via mail eller genom kontaktformulär på hemsidan. Matchfit.se är personuppgiftsansvarig.

2. Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Foton och ljudinspelningar på/från personer kan också utgöra personuppgifter även om personerna inte namnges. Elektroniska identiteter såsom IP-nummer räknas också som personuppgifter. 

3. Personuppgifter som Matchfit.se behandlar och i vilket syfte
Personuppgifterna som behandlas av Matchfit.se utgörs av de uppgifter som du som kund lämnar till Matchfit.se i samband med att du lägger en beställning på hemsidan. Matchfit.se använder uppgifter om ditt namn, telefonnummer, emailadress och  postadress i syfte att kunna administrera och upprätthålla ett kundförhållande när du lägger en beställning på hemsidan och för att ha möjlighet att ge dig god kundservice.

Den rättsliga grunden till hanteringen av dessa uppgifter är för att Matchfit.se ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det köpeavtal som uppstår i samband med att du gör en beställning hos oss. Om  uppgifterna inte lämnas kan dessa åtaganden inte fullgöras och Matchit.se tvingas därför neka dig köpet.

Om du tar kontakt med Matchfit.se för att ställa en fråga, exempelvis genom det kontaktformulär som finns på hemsidan eller genom att maila till oss, kommer Matchfit.se att behandla även de uppgifter du lämnar där, främst din emailadress, för att kunna ge dig återkoppling.

Genom att fylla i din emailadress i det formulär som fylls i för att prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du till att din emailadress får hanteras av Matchfit.se i syfte att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Matchfit.se behandlar även namn, telefonummer, emailadress samt köphistorik i syfte att kunna administrera eventuella reklamationer eller returer. Detta för att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som krävs av oss enligt rådande konsumentlagstiftning. 

Vi behandlar även namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din aktivitet på våra sidor, din köphistorik, ordernummer, data som samlats in från cookies och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden samt påminnelser om varor som är kvar i din varukorg till dig via e-post, sms, ”push-meddelanden” eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev till dig är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med ditt köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du lämnar ditt samtycke genom att kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt. Du kan på samma sätt återkalla ditt samtycke genom att kryssa ur kryssrutorna på vår sajt. 

För att kunna utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden till dig kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter om dig. Sådana uppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, tidzon, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor, sök- och köphistorik, ordernummer, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt och kontosaldo och om du har köpt din vara på kredit samt din övriga aktivitet på våra sidor, data som samlats in från cookies, sociala nätverk och vår sajt. Baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende (s.k. profilering) ger vi dig sedan automatiskt anpassad information i form av annonser och erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som intressanta och relevanta för dig. Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och, så långt det är möjligt, för att inte störa dig i onödan och för att förse dig med material, inbjudningar och erbjudanden som matchar dina önskemål och behov. 

Slutligen behandlar Matchfit.se uppgifter om varje transaktion som skett mellan dig som kund och Matchfit.se i syfte att bokföra dessa utifrån rättsliga förpliktelser. Matchfit.se behandlar då uppgifter om köpet, ditt namn, telefonnummer, mailadress och postadress.

4. Till vem för Matchfit.se vidare personuppgifterna?
Matchfit.se delar dina personuppgifter med tredje part Shopify som är leverantören av Matchfit.ses e-handelsbutik.. Läs här om hur Shopify använder dina personuppgifter: Shopify Privacy Policy

Matchfit.se använder också Google Analytics för att förstå hur våra kunder använder hemsidan. För att läsa om hur Google använder dina personuppgifter, gå till: Integritetspolicy – Integritet och användarvillkor – Google. För att välja bort detta, gå till: Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page

Matchfit.se delar även personuppgifter med Postnord i syfte att kunna skicka beställningar till dig. https://www.postnord.se/integritetspolicy

5. Hur länge behandlar Matchfit.se personuppgifterna?
Matchfit.se behandlar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som uppgifterna lämnades eller samlades in. Personuppgifter som Matchfit.se behandlar för kundservice och för att administrera ditt kundförhållande behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt köpeavtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. 

Personuppgifter som vi behandlar för utskick av nyhetsbrev behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke, avregistrerar dig eller på annat sätt ber oss att sluta kontakta dig. 

Personuppgifter som behandlas i samband med att du kontaktar oss via mail eller det kontaktformulär som finns på hemsidan behandlas så länge som det anses vara nödvändigt för att ge god service. 

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål behandlas i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som Matchfit.se hanterar för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund, såsom reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid som vi enligt lag har dessa rättsliga förpliktelser.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att utan kostnad skriftligt begära att Matchfit.se ger dig information om vilka personuppgifter som vi har om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Du har även rätt att be Matchfit.se att förse dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Som kund har du även rätt att begära att bli raderad ur våra system. Personuppgifter som krävs för att Matchfit.se ska kunna uppfylla bokföringslagens krav behålls dock, såsom namn och gatutadress. Uppgifter som telefonnummer och emailadress tas dock bort. 

Fär att begära att Matchfit.se raderar personuppgifter om dig, skicka ett mail till info@matchfit.se. Du kommer sedan få ett skriftligt svar på att åtgärden vidtagits.

7. Rätten till dataportabilitet
Som kund har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att be oss föra över de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi hanterar till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som finns lagrade i våra system.

8. Klagomål 
Anser du att vi som personuppgiftsansvarig har behandlat dina uppgifter i strid mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten tar del av alla klagomål och gör en bedömning om tillsyn ska inledas.